கார்த்திகை தீபம்

கார்த்திகை தீபம் என்பது கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் பெளர்ணமி திதியும், கார்த்திகை நட்சத்திரமும் கூடிய திருக்கார்த்திகை நாளில் கோயில்களிலும், வீடுகளிலும் இடம் பெறும் சிறப்பான தீபத் திருவிழாவாகும்.

Read more

08. அருள்மிகு திருவுடைநாதர் திருக்கோயில்

உ சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் சிவன் என நின்றாய் போற்றி சென்னை சிவப்பதிகள்அருள்மிகு திருவுடைநாதர் திருக்கோயில் தொகுப்பு சிவ. த.வேங்கடேசன் அவர்கள் சிவபதி அருள்மிகு திருவுடைநாதர் திருக்கோயில்

Read more

07. அருள்மிகு ஆத்ம லிங்கேசுவரர் திருக்கோயில்

உ சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் சிவன் என நின்றாய் போற்றி சென்னை சிவப்பதிகள் தொகுப்பு சிவ. த.வேங்கடேசன் அவர்கள் அருள்மிகு ஆத்ம லிங்கேசுவரர் திருக்கோயில் சிவபதி அருள்மிகு

Read more

06. அருள்மிகு வேதபுரீசுவரர் திருக்கோயில்

உ சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் சிவன் என நின்றாய் போற்றி சென்னை சிவப்பதிகள் தொகுப்பு சிவ. த.வேங்கடேசன் அவர்கள் திருக்கோயில் சிவபதி இறைவர் இறைவி தல மரம்

Read more

05. மயிலாண்டேசுவரர் மடம்

உ சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் சிவன் என நின்றாய் போற்றி சென்னை சிவப்பதிகள் தொகுப்பு சிவ. த.வேங்கடேசன் அவர்கள் அருள்மிகு வேதபுரீசுவரர் திருக்கோயில் சிவபதி அருள்மிகு வேதபுரீசுவரர்

Read more

04. அருள்மிகு அப்பர் சாமி கோயில்

உ சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் சிவன் என நின்றாய் போற்றி சென்னை சிவப்பதிகள் தொகுப்பு சிவ. த.வேங்கடேசன் அவர்கள் அருள்மிகு அப்பர் சாமி கோயில் சிவபதி அருள்மிகு

Read more

02. அருள்மிகு அகத்தீசுவரர் திருக்கோயில்

உ சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் சிவன் என நின்றாய் போற்றி சென்னை சிவப்பதிகள் தொகுப்பு சிவ. த.வேங்கடேசன் அவர்கள் அருள்மிகு அகத்தீசுவரர் திருக்கோயில் சிவபதி அருள்மிகு அகத்தீசுவரர்

Read more

1.002 திருப்புகலூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் அருளிய தேவாரப் பதிகம் முதல் திருமுறை ஊர் : 2. திருப்புகலூர் சுவாமி அக்னீஸ்வரர் திருவடிப் போற்றி தேவி கருந்தாழ் குழலி அம்மை திருவடிப்

Read more