3.097 திருச்சிறுகுடி – திருமுக்கால்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை 3.097 திருச்சிறுகுடி – திருமுக்கால்   சுவாமி மங்களேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி மங்களநாயகியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. திடமலி

Read more