2.116 திருநாகைக்காரோணம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.116 திருநாகைக்காரோணம்     சுவாமி காயாரோகணேசுவரர் திருவடிபோற்றி – நீலாயதாட்சியம்மை தேவி திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1.

Read more