2.112 திருஆடானை

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.112 திருஆடானை     சுவாமி ஆதிரத்தினேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி அம்பாயிரவல்லியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மாதோர்

Read more