2.091 திருமறைக்காடு

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.091 திருமறைக்காடு    சுவாமி வேதாரணியேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி யாழைப்பழித்தமொழியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பொங்கு வெண்மணற் கானற்

Read more