2.042 திருஆக்கூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.042 திருஆக்கூர்    சுவாமி சுயம்புநாதேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி கட்கநேத்திரவம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. அக்கிருந்த ஆரமும்

Read more