2.115 திருப்புகலூர்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.115 திருப்புகலூர்     சுவாமி வர்த்தமானீசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி கருந்தார்க்குழலியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. வெங்கள்விம்மு குழலிளைய

Read more

2.092 திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.092 திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம்   சுவாமி வர்த்தமானீசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி கருந்தார்க்குழலியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பட்டம் பால்நிற மதியம்

Read more