2.098 திருத்துருத்தி – திருவிராகம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.098 திருத்துருத்தி – திருவிராகம்    சுவாமி வேதேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி முகிழாம்பிகையம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. வரைத்தலைப்

Read more