2.117 திரு இரும்பைமாகாளம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.117 திரு இரும்பைமாகாளம்     சுவாமி மாகாளேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி குயிலம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. மண்டுகங்கை

Read more