2.118 திருத்திலதைப்பதி – மதிமுத்தம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.118 திருத்திலதைப்பதி – மதிமுத்தம்   சுவாமி மதிமுத்தநாதேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி பொற்கொடியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பொடிகள்பூசிப்

Read more