3. 021 திருக்கருக்குடி

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய மூன்றாம் திருமுறை  3. 021 திருக்கருக்குடி   பண் – காந்தாரபஞ்சமம் சுவாமி சற்குணலிங்கேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி சர்வாலங்கிரதமின்னம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண்

Read more