2.114 திருக்கேதாரம்

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை  2.114 திருக்கேதாரம்    சுவாமி கேதாரேசுவரர் திருவடிபோற்றி -தேவி கௌரியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. தொண்டரஞ்சுங் களிறு

Read more