2.095 திருஅரைசிலி

திருச்சிற்றம்பலம் திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை 2.095 திருஅரைசிலி     சுவாமி அரைசிலிநாதர் திருவடிபோற்றி -தேவி பெரியம்மை திருவடிபோற்றி பாடல் எண் 1. பாடல்

Read more