திருநீலநக்க நாயனார்

உ சிவமயம்      சோழநாட்டில் சாத்தமங்கை என்னும் ஊரிலே அந்தணர் குலத்தில் தோன்றியவர் திருநீலநக்கர். அருமறைப் பொருளில் தெளிந்த இவர் நாள்தோறும் சிவாகம விதிப்படி சிவபூசை செய்து

Read more

ஆதிசைவம் – அந்தம் இல்லா ஆதி உடையது

ஆதிசைவம் – அந்தம் இல்லா ஆதி உடையது ஆதிசைவத்தை அறிமுகப்படுத்த முயற்சி செய்வது, ஆண்டவனையே, சிவனையே அறிமுகப்படுத்த முயற்சிப்பதற்குச் சமம். அது சாத்தியம் இல்லாதது என்பது மட்டும்

Read more

அப்பூதியடிகள் நாயனார்

உ சிவமயம்      சோழநாட்டில் திங்களுரில் அந்தணர் குலத்தில் தோன்றியவர் அப்பூதியடிகள். சிவபெருமான் மீது பேரன்பு உடைவர். திருநாவுக்கரசரைக் காணுதற்கு முன்னமே அவர் மீது அளவுகடந்த அன்புடையவர்.

Read more

காரைக்கால் அம்மையார்

உ சிவமயம்      சோழநாட்டில் கடற்றுறைப் பட்டினங்களுள் ஒன்றாகிய காரைக்காலில் தனதத்தனார் என்ற வணிகர் குலத் தலைவருக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது. புனிதவதி என்னும் பெயருடைய அப்பெண்

Read more

பெருமிழலைக் குறும்ப நாயனார்

உ சிவமயம் சோழ நாட்டின் உள்நாடாகிய மிழலை நாட்டில் பெருமிழலையின் தலைவராய் விளங்கிய பெருமிழலைக் குறம்பர். இவர் சிவனடியார்களுக்கான திருப்பணிகளை விருப்புடன் செய்பவர். நம்பியாரூரராகிய சுந்தரமூர்த்திகளின் திருவடிகளைத்

Read more

குலச்சிறை நாயனார்

உ சிவமயம் பாண்டிநாட்டு மணமேற்குடியில் தோன்றியவர் குலச்சிறையார். இவர் பாண்டியன் நின்றசீர் நெடுமாறனுக்கு அமைச்சர். கூன்பாண்டியனாய்ச் சமண சமயத்தில் சேர்ந்திருத்த பாண்டிய மன்னனுக்கு திருஞானசம்பந்தப் பிள்ளையாரால் சைவனாக

Read more

திருநாவுக்கரசு நாயனார்

உ சிவமயம்      திருமுனைப்பாடி நாட்டில் திருவாமூரில் வேளாண் மரபில் குறுக்கையர் குடியிலே புகழனார்க்கும் மாதினியார்க்கும் மகளாகத் திலகவதியார் பிறந்தார். சில ஆண்டுகள் கழித்து அவர்க்குத் தம்பியாராக

Read more

திருக்குறிப்புத்தொண்ட நாயனார்

உ சிவமயம்      தொண்டை நாட்டில் காஞ்சி மாநகரத்தில் வண்ணார் குலத்தில் தோன்றியவர். திருக்குறிப்புத் தொண்டர். இவர் சிவனடியார்களின் குறிப்பறிந்து திருத்தொண்டு செய்யும் இயல்பினர் அதனால் திருக்குறிப்புத்தொண்டர்

Read more

Diploma in Thiruvasagam 2018-19

உ சிவமயம் திருச்சிற்றம்பலம் DIPLOMA IN THIRUVASAGAM 2018-19 திருவாசகஞானக்கலைக்கல்வி ஓரண்டு பட்டயவகுப்பின் முதலாம்  ஆண்டு துவக்கவிழா! எல்லாம் வல்ல ஈசனருளால் தருமமிகு சென்னை சிவலோகத்திருமடமும் சென்னை

Read more

சண்டேசுர நாயனார்

உ சிவமயம்      பொன்னி வளந்தரும் சோழ நாட்டில் சேய்ஞலூரில் வேதியர் குலத்தில் எச்சதத்தன் என்பவருக்கு மகனாகத் தோன்றியவர் விசாரசன்மர். வேதங்களை நன்கு பயின்று சிறிய வயதிலே

Read more