பலன் தரும் பதிகங்கள்

பலன் தரும் பதிகங்கள்

001_thunjalum

002_idarinum

003_thamaye

004_alamthanuganthu

005_meelaadimai

006_poosuvathuveneeru

007_mannilnallavannam

008_kattamodupattuavai

009_avvinaikku

010_nandrudaiyanai

011_kankaatumnu

012_manthiramavathu

013_seiyane_thirualavai

014_vedhavelvizhai

015_thunivalarthingal

016_kutrayinavaru

017_vinguvilai

018_sadayaienumal

019_neeruvariaadu

020_ayilaarum

021_veyurutholipangan

022_bogamarthapoonmulai

023_mariyudayai

024_ponseithameniyinar

025_orruruayina

026_vazhgaanthanar

027_mattittupunnai

028_vasitheeravea

029_kadhalagikasinthu