ஞானாசிரியர் சிவ நீலமேகம் அய்யா அவர்களின் பெரியபுராணம் உரை

Peraiyapuram-heading_sivaneelamegamiyya

பெரியபுராணம் முன்னுரை – 1-ம் வகுப்பு

[st_soundcloud color=” src=’https://soundcloud.com/gopurakalasam-sekar/periyapuranam-introduction-siva-neelamegam-iyya-avargal’]

பெரியபுராணம் முன்னுரை – 2-ம் வகுப்பு

பெரியபுராணம் முன்னுரை – 3-ம் வகுப்பு

பெரியபுராணம் முன்னுரை – 4-ம் வகுப்பு

பெரியபுராணம் முன்னுரை – 5-ம் வகுப்பு

பெரியபுராணம் முன்னுரை – 6-ம் வகுப்பு

பெரியபுராணம் முன்னுரை – 7-ம் வகுப்பு

பெரியபுராணம் முன்னுரை – 8-ம் வகுப்பு

[/st_ordered]